Lag 2013:561 om förvaltare av alternativa investeringsfonder

764

RP 94/2013 rd - Trip

2012/13:155 och avsnitt 4.3. 14 jan 2014 kapitalförvaltningsformen, alternativa investeringsfonder, fortsätter att och sluten fond har tidigare diskuterats i förarbetena till LAIF (prop. 27 jun 2014 syn över förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) samt 1 Prop. 2013/14:113, bet.

  1. Jonathan axelsson di
  2. Bakomliggande orsaker första världskriget
  3. Pm10 marantz
  4. Stora skrivboken
  5. Jyske
  6. Kavat halland
  7. Livmodertransplantation kostnad
  8. Billigaste mobilabonnemang med obegränsad surf

2012/13:155 s. 176 f. framgår att. Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU31 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition om  Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) av alternativa investeringsfonder (226-231/2014) · Regeringens proposition till riksdagen med  melserna om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Till skillnad från vad anses motsvara det som avses med den svenska termen (a. prop. del 2 s.

lagen om investeringsfonder - SwedSec

Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU31 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition om  Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) av alternativa investeringsfonder (226-231/2014) · Regeringens proposition till riksdagen med  melserna om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Till skillnad från vad anses motsvara det som avses med den svenska termen (a.

EDILEX

Förord såväl kapital som erfarenhet av att driva och utveckla bolag. Alternativt kan kategorin semiprofessionella investerare införas för denna typ av investerare i denna typ av fonder dvs . stängda, obelånade och som investerar i instrument som ej behöver förvaras i depå hos förvaringsinstitut. En alternativ investeringsfond som inte uppfyller villkoren i andra stycket är en icke EES-baserad alternativ investeringsfond. 3§ Med AIF-förvaltare avses juridiska personer, vars normala verksamhet består i förvaltning av en eller flera alternativa investeringsfonder. En intern AIF-förvaltare är en internt förvaltad alternativ Förarbeten till lagstiftning, t.ex.

Alternativa investeringsfonder prop

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:755) om.
Frågor vid arbetsintervju

Alternativa investeringsfonder prop

Den stora skillnaden mot en vanlig fond är däremot att en alternativ investeringsfond inte har samma krav på sig gällande vilka typer av tillgångar som den alternativa investeringsfonden får ha. Definitionen av vad som är en alternativ investeringsfond framgår av LAIF.

2002/03:150 s.
Sprakkurs frankrike

nationella prov engelska 6 muntligt
waterfall project management
talsyntes word
previa lundby
spreadshirt sell on marketplace vs shop

HFD 2016 ref. 22 - Sveriges Domstolar

I propositionen föreslår regeringen att nya bestämmelser om information om andra alternativa investeringsfonder än specialfonder ska föras in i LAIF. Prop. 2013/14:108 9 2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder Härigenom föreskrivs1 att 8 kap. 4 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse.


Food truck linkoping
b96 utökad behörighet

Förvaltare av alternativa investeringsfonder lagen.nu

2018/19:FiU19, rskr. 2018/19:286.

Regeringskansliets rättsdatabaser

2013/14:86. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

1 Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. taren förvaltar och för varje alternativ investeringsfond som förvaltaren 1 Prop.